Friday, July 1, 2016

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
26
27
28
29
30
1
2
 
 
 
 
 
VBS
Fri Jul 1, 2016: 6:00pm
 
 
3
4
5
6
7
8
9
Holiday Schedule Sun Jul 3, 2016 (All day)
 
Independence Day Mon Jul 4, 2016 (All day)
 
Tue Jul 5, 2016: 9:30am
 
Wed Jul 6, 2016: 7:00pm
 
 
 
Sat Jul 9, 2016: 11:30am
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
Sunday Schedule Sun Jul 10, 2016 (All day)
 
Sr. High Camp Mon Jul 11, 2016: 9:00am to Fri Jul 15, 2016: 3:00pm
 
Sat Jul 16, 2016: 11:30am
 
Sun Jul 10, 2016: 1:00pm
 
 
Tue Jul 12, 2016: 9:30am
 
Wed Jul 13, 2016: 7:00pm
 
 
Fri Jul 15, 2016: 6:30pm
 
17
18
19
20
21
22
23
Sunday Schedule Sun Jul 17, 2016 (All day)
 
Mon Jul 18, 2016: 9:00am
 
Tue Jul 19, 2016: 9:00am
 
Tue Jul 19, 2016: 9:30am
 
Tue Jul 19, 2016: 11:20am
 
Wed Jul 20, 2016: 9:00am
 
Wed Jul 20, 2016: 7:00pm
 
Thu Jul 21, 2016: 9:00am
 
Fri Jul 22, 2016: 9:00am
 
Sat Jul 23, 2016: 8:15am
 
Sat Jul 23, 2016: 11:30am
 
 
24
25
26
27
28
29
30
Sunday Schedule Sun Jul 24, 2016 (All day)
 
 
Tue Jul 26, 2016: 9:30am
 
Wed Jul 27, 2016: 7:00pm
 
 
 
Sat Jul 30, 2016: 9:00am to 4:00pm
 
Sun Jul 24, 2016: 9:35am
 
31
1
2
3
4
5
6
Sunday Schedule Sun Jul 31, 2016 (All day)